FEMA-undersökning: Ingen vägskatt eller teknisk kontroll för historiska motorcyklar

2022-12-21

Historiska motorcyklar bör undantas från den obligatoriska periodiska tekniska inspektionen, från zoner med låga och/eller nollutsläpp och från vägavgifter. Detta enligt en stor majoritet av de motorcyklister som svarade på FEMA:s enkät om definitionen och användningen av historiska fordon.

Varför denna undersökning?

Olika EU-medlemsstater, andra europeiska länder och EU använder olika definitioner för att beskriva historiska fordon. Av politiska skäl, särskilt när det gäller motorcyklars och andra motordrivna tvåhjulingars ställning i både nationell och internationell lagstiftning om vägskatt, zoner med låga utsläpp, periodiska tekniska kontroller och så vidare, ville FEMA göra en enkätundersökning bland motorcyklister i Europa om ämnet.

 

 

FEMA:s undersökning samlade in resultat från hela Europa och gav en övergripande bild av de frågor som rör historiska motorcyklar. Motorcykelkultur och naturligtvis klimatförhållanden kan leda till en avsevärt olika resultat.

 

 

Länk till FEMA:s artikel.