Fängelse eller böter för manipulation med avgasrening?!

2022-07-05

Förra veckan svarade Transportstyrelsen på ett regeringsuppdrag om åtgärder för att minska fiffel med mätarställningar och avgasmanipulation. Förslaget omfattar även motorcyklar som har avgasrenande utrustning. Man föreslår flera åtgärder och kraftigt skärpta krav för att komma tillrätta med detta, till exempel förbud mot att manipulera avgasrening och förbjudet att köra manipulerade fordon. Dessutom föreslås ett totalförbud mot att tillverka, marknadsföra eller sälja manipulationsutrustning.

Flera förbud bör införas

Förslagen Transportstyrelsen lägger fram på uppdrag av regeringen innebär att det införs förbud mot att manipulera avgasrening, att det blir förbjudet att köra manipulerade fordon och att misstänkta fordon ska kunna stoppas vid vägkanten för kontroller. Dessutom bör det införas ett totalförbud mot att tillverka, marknadsföra eller sälja manipulationsutrustning. Om det rör sig om omfattande brott ska fängelse finnas med i straffskalan.

För att dessa förslag ska kunna genomföras föreslår Transportstyrelsen att förbud mot manipulerad avgasrening bör införas i avgasreningslagen. Det betyder att riksdagen kommer att besluta om hela eller delar av förslaget blir verklighet. 

SMC frågade Transportstyrelsens utredare som berättar att MC/moped nämns och de ingår i dag redan i avgasreningslagens omfattning. Förslagen är skrivna på sådant sätt att alla fordon som omfattas idag kan kontrolleras mot manipulation. Om förslaget genomförs kan det komma att kontrolleras vid kontrollbesiktning och flygande inspektion, men det förutsätter en uppdatering av föreskrifterna för dessa kontroller. Förslaget i avgasreningslagen ger denna möjlighet. 

Så här beskriver rapporten manipulationer med MC och moped: Motorcyklar och mopeder manipuleras också. På dem tas katalysatorn bort, ofta i kombination med att ljuddämparen byts ut till en med annat ljud eller
ökad effekt. Det förekommer också att styrdatorn programmeras om för att få bättre körbarhet och prestanda, vilket påverkar avgasreningen och utsläppen.

- Det är angeläget att komma tillrätta med problemet med manipulation. En lastbil med manipulerad avgasrening kan ha upp till 30 gånger högre utsläpp av kväveoxider jämfört med en lastbil med fungerande avgasrening. En personbil utan fungerande partikelfilter kan ha upp till 150 gånger högre utsläpp av partiklar jämfört med en personbil med fungerande filter, säger Per Öhlund, utredare på Transportstyrelsen. 

Inga tester har gjorts med MC där den avgasrenande utrustning tagits bort. 

Äldre mätarställningar ska framgå

Mätarställningen är något som påverkar ett fordons ekonomiska värde och det finns pengar att tjäna på att uppge en lägre mätarställning än vad som är fallet. Därför blir uppgifter om tidigare mätarställningar relevanta för fordonsköpare. Transportstyrelsen inför därför nu krav på att besiktningsprotokollen ska innehålla mätarställningen från de tre senaste besiktningarna och att det särskilt ska framgå om den aktuella mätarställningen är lägre än tidigare.

– Det finns ett tydligt konsumentbehov att kunna ta del av tidigare mätarställningar. Ett bilköp är en mycket stor utgift för de flesta och det är angeläget att förhindra att människor luras att betala för mycket för bilar på grund av mätarmanipulation. Genom att uppgiften nu kommer framgå på besiktningsprotokollet blir det enklare att kontrollera att allt står rätt till, säger Anders Gunneriusson, utredare på Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen bedömer att förslaget om mätarställningar inte kräver lagändringar utan att det kan regleras i myndighetens egna föreskrifter 1 mars 2023.

Här kan du läsa hela rapporten från Transportstyrelsen (146 sidor). 


Om förslaget blir verklighet kommer den avgasrenande utrustningen att kontrolleras vid besiktning samt vid flygande inspektioner på landsväg.

 


Mätarställningen under de tre senaste besiktningarna kommer att finnas med i besiktningsprotokollet.