Europaparlamentet integrerar motorcyklar och mopeder i förslag om alternativa bränslen

2022-10-17

Under TRAN-utskottets senaste sammanträde antogs ett slutbetänkande där mopeder och motorcyklar införlivas.

Ändringarna omfattar en specifik definition av mopeder och motorcyklarna och en bestämmelse för att främja användningen av dem. I de nya ändringarna erkänns också den roll som elektriska mopeder och motorcyklar spelar för att minska koldioxidutsläppen och luftföroreningarna, och det föreslås att krav på laddningsinfrastruktur som är specifik för dessa typer av fordon ska införas.

Parlamentet kom från en position där elektriska mopeder och motorcyklar inte ens beaktades, Nu erkänner man att användningen av dessa fordon är avgörande för att minska koldioxidutsläppen.