Enkät om kontrollbesiktning

2022-04-13

SMC genomför en enkät 14 april-13 maj för att få kunskap om hur tillgången på tider och platser för kontrollbesiktning av MC ser ut där du bor. Den vänder sig främst till länen norr om Dalälven där tillgången på besiktningsorgan är mindre än i södra Sverige. SMC hoppas att så många som möjligt tar sig tid att besvara enkäten som har tolv frågor.

SMC har kontaktats av medlemmar i norra Sverige angående tillgång på tider för kontrollbesiktning. Nu vill vi veta hur det ser ut under april-maj 2022, vilket är den period då flest besiktar sin MC.

Enkäten har tolv frågor och är öppen 14 april-13 maj. Svaren kommer att sammanställas och presenteras för samtliga besiktningsorgan och ansvarig myndighet Transportstyrelsen. 

Länk till enkäten.