Elväg med friktionsproblem testas på väg

2022-10-12

SMC har under flera år följt utvecklingen kring elvägar. Nu ska ett par av dessa vägar testas i vinterförhållanden på en 40 meter lång sträcka på väg 333 vid Dannero travbana, Kramfors kommun. Sommaren 2021 gjordes en friktionsmätning på elvägen i Lund. Den visade att en större del av sträckan inte uppfyllde gällande friktionskrav, Som sämst var friktionen jämförbar med en hal isväg och genomsnittet för elskenan motsvarade packad snö och is vilket är alarmerande ur en trafiksäkerhetssynpunkt. SMC har fått uppgifter att skenan nu åtgärdats från företaget. Däremot inväntar vi svar från Trafikverket om hur friktionskraven tillgodosetts innan man upplåtit en allmän väg för test av elskenorna. Friktionen är avgörande för säkerheten hos MC-förare.

SMC har under flera år följt utvecklingen kring elvägar. Nu ska ett par av dessa vägar testas i vinterförhållanden på en 40 meter lång sträcka på väg 333 vid Dannero travbana, Kramfors kommun. Motorcyklister runt om i landet har testat de fyra olika alternativ som finns och förordar induktionsvarianten. Det som är förvånande avseende elvägarna är att trafiksäkerheten inte har något fokus. Det framförde SMC i ett remissvar angående betänkandet från Elvägsutredningen till Infrastrukturdepartementet i december 2021. 

Sommaren 2021 gjordes en friktionsmätning på elvägen i Lund som nu testas vid Dannero. Den visade att en större del av sträckan inte uppfyllde gällande friktionskrav, 0,50. Som sämst var friktionen 0,12 vilket motsvarar en hal isväg. Genomsnittet för vägen var 0,31 vilket motsvarar packad snö och is och är alarmerande ur en trafiksäkerhetssynpunkt. Lösningen på problemet i Lund blev att utestänga alla andra trafikslag förutom bussar på den aktuella vägen. Läs mer här

SMC har fått ta del av en sammanfattning från företaget bakom elskenan. Man har genomfört friktionsmätningar med en friktionsvagn som normalt används på GCM-vägar med låg hastighet och på ytor svåra att mäta. SMC har inte fått ta del av mätresultatet. SMC vet inte heller varför man inte använt Trafikverkets metod för mätning av friktion med mätbil vilket är ett krav på alla svenska vägar.

När SMC skickade friktionsmätningarna till företaget, Lunds kommun och Trafikverket i juli 2021 framförde vi dels att elvägsutredningen omgående får i uppdrag att ställa krav på trafiksäkerhet på elvägarna för alla trafikanter, dels att man klargör att byggandet av elvägar inte får försämra säkerheten för trafikanterna som har rätt att färdas på vägen. SMC har inte fått svar på denna skrivelse. Alla trafikanter kör på elvägarna, inte bara laddbara fordon. På denna sida finns brevet från SMC samt friktionsmätningarna. 

Enligt inslaget i SVT Västernorrland satsar Trafikverket 83 miljoner kronor i projektet som totalt kostar 96 miljoner kronor över fyra år. Vintertesterna i Kramfors kostar ungefär en miljon kronor.

SMC återkommer med mer information då vi fått svar från Trafikverket.