Dansk polis kan beslagta fordon vid vansinneskörningar

2022-01-20

Lätta på gasen när du kör genom Danmark. Sedan mars 2021 har dansk polis rätt att konfiskera och ibland sälja fordon om man kör över 200 km/t, kör dubbelt så fort som högsta tillåtna hastighet samt om man kör med över 2,0 promille i blodet. Dessutom kan körkortet återkallas i minst tre år. Syftet med lagen är att stoppa vansinneskörningar och minska dödade och skadade i trafiken.

Vansinneskörningar
Danmark införde också nya regler i mars 2021 för att stoppa vansinneskörningar. Reglerna innebär att förare kan få både fängelse och körkortet återkallat under minst tre år om hastigheten överstiger 200 km/timme eller mer. Det gäller även om hastigheten är mer än dubbelt så hög som den tillåtna och om hastigheten är över 100 km/t samt om man kör med mer än 2,0 promille i blodet. Lagen gäller både danska medborgare och alla andra som kör ett fordon i Danmark. 
Polisen har också rätt att omhänderta, konfiskera och slutligen sälja fordon på auktion om de använts i samband med vansinneskörningar. Det gäller oavsett om föraren äger, lånat eller hyr fordonet.
Dansk polis konfiskerar omkring tre fordon per dag. Under de första sex månaderna sedan lagen trädde ikraft har polisen omhändertagit 510 fordon. 623 personer har hittills åtalats i 586 fall av vansinneskörning.


En svensk MC-polis.