4 457 nya motorcyklister första halvåret 2022

2022-07-06

Allt fler väljer att ta körkort för motorcykel. Under det första halvåret 2022 har 4 457 tagit MC-kort vilket är 159 fler jämfört med förra året. Fler har tagit A2 och A-kort medan färre godkänts i A1-prov. Skillnaden i godkännande mellan kvinnor och män ökar och är större än på länge trots att kvinnor tar fler lektioner och övningskör mer. Även om det svårt att få tider för prov visar statistiken att Trafikverket lyckats genomföra fler godkända MC-prov än tidigare. SMC gratulerar alla nya motorcyklister och hoppas trenden fortsätter resten av året!

Många vill ta körkort för MC. Köerna är långa till både trafikskolor och förarprov. SMC har informerats om att trafikskolor lagt ner sin MC-utbildning vilket försvårar körkortstagandet och gör det dyrare när avstånden ökar.  Körkortstagare efterlyser också handledare vid privat övningskörning bland vänner, familj, i MC-klubben och på sociala media. Gränsen på max fem personer per handledare har lett till att det blivit svårare att hitta en handledare för att övningsköra parallellt med trafikskolan.

Godkännandegrad trafikskola/privat
Numera redovisar Trafikverket godkännandegrad utifrån om man bokat prov som privatist eller via trafikskola. Godkännandegraden är högre för samtliga prov för dem som bokar prov genom trafikskola jämfört med privatisterna. SMC råder alla som övningskör i både trafikskola och privat att få hjälp att boka tid för körprov genom skolan. 

Godkända prov första halvåret 2022 (inom parentes motsvarande siffra 2021)
Godkända i körprov för A och A2 har ökat medan de minskat bland A1. 

A 3 325 (3 217)
A1 407 (421)
A2 725 /660)
Totalt 4 457 (4 298)

 

Skillnad i kön
Fortfarande underkänns tjejer oftare än män i samtliga körprov. Detta är värt att uppmärksamma av körkortsmyndigheter och ansvarigt departement med tanke på att kvinnor tar mer lektioner i trafikskola och övningskör mer än män och därmed bör vara med förberedda inför provet. Tyvärr har de kvinnliga körkortstagarnas godkännandegrad sjunkit jämfört med tidigare år.

Godkännandegrad % A1 A2 A
Män 55 70 68
Kvinnor 52 52 56

 

Stora skillnader mellan provorter
Det är stora skillnader mellan godkännandegraden på olika provorter. I Uppsala godkändes bara 16 % av kvinnorna i A-prov jämfört med 70% i Linköping. I Skellefteå godkändes 95% av männen jämfört med 46% i Järfälla. 

Kunskapsprovet
Totalt har 11 514 kunskapsprov gjorts under året varav 5 873 med godkänt resultat. Här har kvinnorna en högre godkännandegrad, 55% jämfört med männens 50%.

Med tanke på köerna till både kunskaps- och körprov är det viktigt att du är väl förberedd när du kommer till provet!

Trafikverkets körkortsstatistik