Webinar Säker omkörning av cykel

2021-11-22

SMC medverkar 1 december 12.00-13.00 i ett webinar som arrangeras av Riksdagens cykelnätverk i samarbete med Svensk Cykling. Webinariet kommer att handla om säker omkörning av cyklister. Katja Kircher, forskningsledare vid VTI, har kommer att berätta om förslaget att cyklande ska ”köras om som om de vore en bil”. Förutom SMC sitter även Riksorganisationen M, Svensk Åkeriföretag, Svenska Cykelstäder och Svenska Cykelföreningen i panelen för att diskutera förslaget. Anmäl dig om du är intresserad.

Läs förslaget Omkörning av cyklister från Katja Kircher, Cykelcentrum, VTI. 

 

Mer information om webinariet och anmälan hittar du här.