Viktigt att samarbeta med SMC för ökad MC-säkerhet!

2021-08-31

Idag hölls den årliga Tylösandskonferensen, Sveriges största arena för trafiksäkerhet. Infrastrukturminister Tomas Eneroth berättade om regeringsuppdraget till Trafikverket och poängterade att det är viktigt att myndigheten samarbetar med SMC. Även Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon berättade att man ska fokusera på MC-säkerhet. Båda dessa uttalanden är positiva för SMC och visar att vårt arbete ger resultat.

Tylösandskonferensen är en årlig höjdpunkt för alla som arbetar med trafiksäkerhet. Den har arrangerats av MHF under 65 år i Tylösand. På grund av pandemin var konferensen digital. Bland talarna fanns representanter från Trafikverket, Transportstyrelsen, Polisen, VTI och olika forskare. Flera talare kom från Norge som är det enda land i världen som är bättre på trafiksäkerhet än Sverige. 

Infrastrukturministern poängterar vikten av samarbete
I sitt anförande tog infrastrukturminister Tomas Eneroth upp det regeringsuppdrag man gett till Trafikverket om trafiksäkerhetshöjande åtgärder för motorcyklister. Ministern berättade att han blev berörd över att MC-förare dödas trots att de gör allt rätt i trafiken, som att använda skyddsutrustning, fortbilda sig och köra i rätt hastighet. Orsaken att de dödas är bland annat brister i vägunderhåll och vägräcken. Därför vill ministern nu att Trafikverket utreder och tittar på alternativ till dagens räckesutformning och placering och andra åtgärder. Han poängterade dessutom att detta ska ske i nära samarbete med SMC som arbetar med detta.

Även Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon förklarade att myndigheten nu ska ha mer fokus på säkerhet för motorcyklister. 

Båda dessa uttalanden är positiva för SMC och visar att vårt arbete ger resultat. 


Infrastrukturminister Tomas Eneroth (s) var tidigare motorcyklist och SMC-medlem.