Välkommen till SMC:s årsmöte 15-22 maj

2021-04-26

Corona-pandemin och myndigheternas regler och rekommendationer gör det omöjligt att på ett demokratiskt sätt genomföra ett fysiskt årsmöte 2021. Årsmötet hålls istället digitalt via Vote IT mellan den 15 - 22 maj. Nu finns årsmötesluntan för nedladdning. Alla medlemmar är välkomna att delta. Läs mer och anmäl dig via hemsidan.