Välkommen till SMC!

2021-10-05

Vid det senaste styrelsemötet valdes två klubbar in i SMC. Det är Custom Riders, Söderhamn och riksklubben Skepp & Hoj . Båda hälsas välkomna till SMC-gemenskapen!

Custom Riders är en grupp vänner som hör hemma i Söderhamn där de har 8 medlemmar. Kontakt med klubben sker via e-post

Skepp & Hoj är en ny riksklubb som riktar sig till motorcyklister som jobbar inom sjöfart. Hemsida. 

SMC hälsar klubbarna och deras medlemmar varmt välkomna till gemenskapen.