Trafikverkets förslag för ökad MC-säkerhet

2021-11-01

Den 1 november 2021 presenterade Trafikverket sin utredning om vilka åtgärder man ska vidta för att öka trafiksäkerheten för motorcyklister på det statliga vägnätet, bland annat räcken. Det var ett uppdrag man fick av regeringen juni 2021. Trafikverket säger att man ska montera slätare räcken med underglidningsskydd på 140 platser, byta ut vägmärken i kurvor, skapa handledning för väghållare och entreprenörer för säkrare vägar samt att skapa ekonomiskt utrymme för MC-säkerhet i regionerna. Trafikverket Trafikverket skriver också i pressmeddelandet att man haft samtal med SMC om att utveckla detta tillsammans, med den kunskap som finns inom SMC.

Läs mer om regeringsuppdraget här