Svedea varnar för rullgrus

2021-06-04

Idag går SMC:s samarbetspartner Svedea ut med ett pressmeddelande där man berättar att motorcyklister ser rullgrus som en av de största riskerna med MC-körning. Som ett led i kampen mot rullgruset har Svedea dels tagit bort självrisken vid olyckor med grus under den period gruset ska vara bortsopat, dels skapat en webapp där man kan rapportera in och varna för rullgrus. Två mycket bra initiativ tycker SMC!

Så här skriver Svedea i sitt pressmeddelande:

Grusproblemet leder till olyckor varje år för motorcyklister, mopedister och cyklister med skador och höga kostnader som följd. Under perioden 1 juni till 31 oktober ska väghållaren ansvara för att asfalterade vägar är fria från löst grus. Men det är inte väghållaren som tar det ekonomiska ansvaret till följd av rullgrusolyckor.

– Om en hojåkare överraskas av löst grus, tappar fästet och skadar både sig själv och motorcykeln – då är det föraren och försäkringsgivaren som drabbas av kostnaderna. Eftersom vi tycker att det är orättvist har vi därför tagit bort självrisken på våra mc-försäkringar vid rullgrusolyckor under den här perioden, säger Stefan Karlsson, chef för mc-försäkring på Svedea.

Svedea och SMC bakom kampen mot rullgruset

Sju av tio mc-förarna upplever att löst grus på asfalt är en av de största riskerna med att köra mc. Det visar Svedeas undersökning Mc-kollen* år efter år. Oron är befogad. Gruset efter vägarbeten kan leda till olyckor med svåra skador eller dödsfall och stora kostnader för mc-förare och försäkringsgivare. Även Sveriges redan hårt utsatta vårdsektor drabbas.

Det är bakgrunden till det gemensamma arbete Sveriges Motorcyklister (SMC) och Svedea har etablerat under parollen "kampen mot rullgruset".

– Statistik från Strada visar att var fjärde person som skadats allvarligt i en mc-olycka utanför tätort beror helt eller delvis på grus. Halkrisken ökar och väglaget motsvarar det som råder under vintern, vilket ingen mc- och mopedförare är beredd på. Svedeas initiativ är mycket bra och SMC hoppas att vårt samarbete kan leda till säkrare vägar och färre olyckor, säger Maria Nordqvist, SMC.

Webbapp för rapportering av rullgrus

Förra året lanserade Svedea en webbapp som ger mc-förare möjligheten att inrapportera var rullgrus på asfalterade vägar ligger och på så vis varna andra hojåkare. Webbappen utvecklas löpande och nytt för i år är att det är enklare att rapportera i efterhand.

Läs mer här.

Kontaktperson Svedea: Stefan Karlsson, produktchef MC-försäkring, 08-79003 17.

Snabelbilstest
En typisk snabellagning.