SMC:s webinar i Riksdagens Trafikutskott

2021-03-16

Idag var SMC inbjudna för att hålla ett webinar för Riksdagens Trafikutskott. SMC talade om fyra saker; den kommande OECD/ITF-workshopen i Sverige, möjligheten att köra lätt MC med B-körkort under vissa förutsättningar, behovet av ökade medel till vägunderhåll och vägutformning för alla trafikanter samt att man måste titta på den ökade andelen körkortslösa som dödas och skadas svårt på MC. Riksdagsledamöterna tackade för en intressant föreläsning och ställde mängder av frågor. SMC avslutade med ett löfte om inbjudan från våra 21 distrikt till lokala möten med MC-tema. Det var ett viktigt möte som uppskattades av ledamöterna!

SMC bjuder in Riksdagens trafikutskott vartannat år till En Kväll på MC. Den roligaste kvällen på året säger många ledamöter. Innan detta brukar SMC hålla en dragning om MC-säkerhet i riksdagshuset. 2021 är det omöjligt att arrangera detta på grund av pandemin och ledamöterna arbetar hemifrån.

Maria Nordqvist och Jesper Christensen, SMC höll idag en dragning med fyra huvudfrågor:

 • den kommande OECD/ITF-workshopen där SMC är initiativtagare och där SMC förutsätter att resultatet kommer att ligga till grund för trafiksäkerhetsarbetet för MC-förare och passagerare i Sverige
 • Möjligheten att köra lätt MC med B-körkort under vissa förutsättningar
 • Behovet av stora satsningar på vägunderhåll och vägutformning. Tyvärr skadas och dödas motorcyklister på grund av brister i underhåll och en vägmiljö som är anpassad för dem som sitter i en personbil
 • Trafiksäkerhetsarbetet måste utgå från verkligheten. fyra av tio som dött på MC under 2020 saknade körkort. Det krävs hela andra åtgärder än sänkta hastighetsgränser och utbyggnad av mitträcken för att minska dessa. 

Efter föreläsningen fick SMC svara på frågor. Som vanligt hade ledamöterna mängder av frågeställningar där vi kunde svara på allt och där vi lovade att återkomma med mer information. Frågorna handlade om:'

 • Varför får man köra trehjulig MC på B-kort men inte lätt MC?
 • Varför har MC-olyckorna gått ner?
 • Hur ser statistiken ut för MC-olyckor på grund av brister i vägunderhåll och vägyta?
 • Hur ser räcken ut i andra länder och hur arbetar man med att skapa säkrare räcken och säkrare vägmiljö för MC i andra länder?
 • Hur ser utvecklingen ut för el-MC?
 • Kommer det nya krav och regler i Sverige för säkrare räcken för MC?
 • Vilken ålder är det på dem som dödas i MC-olyckor?
 • Hur många körprov måste man ta om man går från A1 till A2 och sedan A?
 • Hur går med i frågan om MC i bussfiler?
 • Hur går det i arbetet med avgiftsfria MC-och mopedparkeringar?
 • Har vägar med vajerräcken blivit säkrare?
 • Hur ser andelen körkortslösa ut i andra länder och specifikt i våra nordiska grannländer?

Här kan du ladda ner och titta på SMC:s presentation.


Jesper Christensen beskriver SMC för ledamöterna i Trafikutskottet.

 

Ladda ner presentationen här.