SMC:s kommunikation spar liv

2021-03-26

SMC har byggt en egen säkerhetskultur och dessutom finansierat den på egen hand. En viktig del i detta är att SMC kan skapa budskap i olika kanaler och nå ut till medlemmarna. Detta är sannolikt en viktig orsak till att dödsolyckorna på MC minskar, säger generalsekretare Jesper Christensen. Det är budskapet i ett pressmeddelande från SMC idag.