SMC startar samarbete med flytvästtillverkare

2021-04-01

Många medlemmar kontaktar SMC om läget på vägarna. SMC konstaterar att potthålen blivit fler och att de är betydligt större än tidigare. De är faktiskt så pass djupa att man kan fastna i dem om oturen är framme. Har det då dessutom regnat finns en drunkningsrisk. SMC vill förebygga den här typen av olyckor och har därför inlett ett samarbete med tillverkaren MC-SwimSafe för att skapa en kombinerad flyt- och airbagväst.

Så här på vårkanten när tjällossningen startar är potthålen som störst. Potthål uppstår  under vintern när vatten tränger ner i små porer och håligheter samtidigt som temperaturen pendlar runt noll. När vattnet fryser och tinar om vartannat, spränger den expanderande isen sönder håligheten och gör den större. Under vintern 2020-2021 har vädret varit minst sagt ombytligt vilket gjort potthålen större än någonsin tidigare på vägar med äldre beläggning. Och det är just här vi motorcyklister helst kör!

- Flera medlemmar har nu kört ner i stora potthål som varit vattenfyllda. MC-utrustningen är tung och gör att motorcyklisten som hamnar i det sjunker neråt. Är man dessutom skadad ökar risken för drunkningstillbud. Här har vi sett ett behov av att förbättra skyddsutrustningen, säger Karl Simningsson, projektledare på MC-SwimSafe. 

Med alla larmrapporter om ett försämrat tillstånd på vägarna konstaterar SMC att det sannolikt kommer att ske fler olyckor. Då är det viktigt att förebygga dessa genom en säker skyddsutrustning.

- I SMC är Nollvisionen en ledstjärna. Nu har vi utrustat 100 MC-instruktörer som ska testa västen från MC-Swim Safe på vägarna. De kommer att köra på de vägar som bedöms vara allra sämst i rapporter som publicerats det senaste året. Västarna kommer att ha två funktioner. Dels den vanliga airbag-funktionen vid krock, dels en flytvästfunktion om motorcyklisten hamnar i vatten, säger Inga Rattar, projektansvarig i SMC. 

SMC kommer att utvärdera försöket om tre år. Om västarna är lika bra som vi tror  blir det en produkt vi kommer att sälja genom SMC:s webshop.
Så här skulle en kombinerad flyt- och airbagväst kunna se ut.

 


Den här motorcyklisten hade tur pch tog sig upp sedan hon hamnat i ett potthål.