SMC medlem i EuroRAP

2021-08-17

Euro RAP är en europeisk organisation som arbetar för att minska olyckor genom säkrare vägar. Man har ett system för att stjärnmärka vägar och vill skapa en förlåtande vägmiljö för alla trafikanter. SMC ansökte om medlemskap som beviljades i juni 2021. Bakgrunden till SMC:s ansökan är att man hittills utgått från säkerhet för dem som färdas i bil – inte MC. SMC ser fram emot ett gott samarbete med övriga 60 medlemmar från organisationer, vägmyndigheter och experter!

SMC är den enda MC-organisation som är medlem i EuroRAP. i Sverige är Riksförbundet M medlemmar sedan många år.

Läs mer om EuroRAP på deras hemsida.