Riksdagsmotioner om MC-ny körkortsklass för MC

2021-10-14

Riksdagens ledamöter har lämnat in totalt 4 150 fristående motioner under allmänna motionstiden. En del av dessa rör MC. SMC publicerar under veckan en motion per dag från de olika ledamöterna och partierna. En motion från Mikael Dahlqvist och Lars Mejern Larsson, Socialdemokraterna, föreslår en motorcykelklass ämnad för B-körkort.

Så här lyder motionen från de två s-ledamöterna:

"Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att ta fram en ny motorcykelklass och tillkännager detta för regeringen.

Motivering
Idag finns flera klasser för motorcyklar. Gemensamt för dessa är att det kräver ett körkort i någon av följande klasser. A1 – lätt motorcykel, körkortsålder 16 år. A2 - mellanklass motorcykel, körkortsålder 18 år (övningskörning 17 år och 6 månader). A – Alla typer av motorcyklar, körkortsålder 24 år. Alternativt 20 år och innehavt körkort A2 under minst 2 år.

Därtill finns det redan idag ”motorcyklar” registrerade som bil, med två tätt sittande framhjul, vilka får framföras med B-körkort. I större städer brottas trafiken med köer och trängsel. Här är måttstocken på en arbetsresa tid.

Landsbygden å sin sida dras med en glest utvecklad kollektivtrafik, i synnerhet för de som arbetar med oregelbundna tider. Måttstocken på en arbetsresa här handlar snarare om mil.

En ny motorcykelklass kan på ett förtjänstfullt sätt fylla olika behov i såväl stadsregioner som landsbygd, som exempel vad gäller arbetspendling. Detta för att främja lägre energiåtgång likväl som lägre kostnader i människors privatekonomi. Denna klass ska kunna framföras vid fyllda 20 år, med B-körkort. Denna motorcykelklass kan exempelvis ha en slagvolym mellan 60-100 kubik samt ett begränsat antal hästkrafter."

Länk till motionen


Lars Meijern Larsson (s)

 


Mikael Dahlqvist (s)