Riksdagsmotioner om MC- lätt MC på B-kort

2021-10-11

Riksdagens ledamöter har lämnat in totalt 4 150 fristående motioner under allmänna motionstiden. En del av dessa rör MC. SMC publicerar under veckan en motion per dag från de olika ledamöterna och partierna. Flera motioner handlar om möjligheten att få köra lätt MC på B-kort och har lämnats in från ledamöter från bägge blocken. En kommer från Lars Beckman (m).

Lars Beckman (m) har lämnat in motionen Lätt motorcykel på B-körkort. Så här skriver han i motionen:

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att ge behörighet att köra lätt motorcykel vid innehav av B-körkort och tillkännager detta för regeringen.

Motivering
Motorcykel är ett smidigt sätt att ta sig fram på. Givet storleken på en motorcykel skulle trängseln vid hårt trafikerade vägar som inne i städer kunna minska med ökad motor­cykelanvändning. Pendlingen till och från jobbet skulle även den kunna underlättas.

Säkerheten har också blivit betydligt bättre gällande motorcyklar. Från Trafikverkets sida har en gemensam strategi med berörda organisationer arbetats fram med syftet att systematisera säkerhetsarbetet och öka säkerheten för motorcyklar. Enligt ett EU-direktiv får länder nu själva avgöra om de vill tillåta användandet av lätt motorcykel på B-körkortsbehörighet. Detta är en möjlighet vi måste ta till vara för att minska trängseln på de platser vi kan.

Arbetet med nollvisionen har brett stöd i Sveriges riksdag och förutsatt att målen i denna kan uppfyllas bör regeringen se över möjligheten att förenkla användandet av lätt motorcykel genom att tillåta personer med B-behörighet på sina körkort att köra lätt motorcykel.

Länk till motionen 


Lars Beckman (m)