Riksdagsmotioner om MC - säkrare vägmiljö

2021-10-09

Riksdagens ledamöter har lämnat in totalt 4 150 fristående motioner under allmänna motionstiden. En del av dessa rör MC. SMC kommer under den närmaste veckan att publicera en motion per dag från de olika ledamöterna och partierna. Sverigedemokraterna har lämnat in motionen "Ett konkurrenskraftigt svenskt väginfrastruktursystem" som innehåller flera förslag som rör MC, bland annat rätt att få köra i bussfil och säkrare räcken.

Motionen är mycket omfattande. I likhet med moderaternas motion som SMC publicerade igår vill även sd att motorcyklister ska få tillgång till bussfiler.

Delar som rör MC och moped är bland annat att medel ska avsättas från stadsmiljöavtal för att rusta upp kommunala gator och vägar, säkrare rondeller, att inventera vägbeläggning och skyltar, att återgå till den tidigare indelningen av hastighetsgränser, att se över alla vägsträckor och hastighetsanpassa dessa utifrån vägens skick, trafikbelastning och utformning, att hänsyn ska tas till motorcyklister vid planering av vägräcken samt att utreda att motorcyklar ska kunna nyttja kollektiva körfält.

Länk till hela motionen.