Riksdagsfråga: MC i bussfiler

2021-10-18

SMC har tidigare berättat om regeringsuppdraget till Trafikverket som handlar om ökad säkerhet för motorcyklister. riksdagsledamot Johan Hedin (c) ställde en fråga till infrastrukturminister Tomas Eneroth om öppnandet av fler
bussfiler för MC skulle kunna rymmas inom regeringsuppdraget. Ministern svarar att han ser fram emot Trafikverkets redovisning 30 oktober 2021. Det gör även SMC.

Så här ser frågan ut som ställdes av Johan Hedin (c).

2021/22:91 Motorcyklar i bussfiler
Trafikverket har fått ett regeringsuppdrag som syftar till att öka säkerheten för motorcyklister. Det ska ske inom befintliga ekonomiska ramar. Motorcyklisterna har under många år efterlyst och uppvaktat politiken om
möjligheten att få köra i fler kollektivtrafikkörfält än de få som öppnat för denna trafik. Runt om i världen låter städer mc få färdas i bussfiler för att öka säkerheten. Det har lyfts farhågor om att åtgärden att tillåta mc i bussfiler faller utanför regeringsuppdraget.

Med anledning av detta vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:
Delar ministern uppfattningen att trafiksäkerhetsåtgärden att öppna upp fler bussfiler för mc skulle kunna rymmas inom regeringsuppdraget, och avser ministern vidta några åtgärder utifrån sin uppfattning

Och så här svarar infrastrukturminister Tomas Eneroth:

Svar på fråga 2021/22:91 av Johan Hedin (C) Motorcyklar i bussfiler
Johan Hedin har frågat mig om jag delar uppfattningen att trafiksäkerhetsåtgärden att öppna upp fler bussfiler för mc skulle kunna rymmas inom Trafikverkets regeringsuppdrag som syftar till att öka säkerheten för motorcyklister och om jag avser att vidta några åtgärder utifrån min uppfattning.

Regeringen gav Trafikverket i uppdrag att utreda och föreslå åtgärder på det statliga vägnätet som ökar trafiksäkerheten för motorcyklister. I uppdraget ingår att ta fram förslag på sträckor med slätare räcken och skydd mot underglidning. Uppdraget omfattar även att Trafikverket ska utreda och föreslå andra trafiksäkerhetshöjande åtgärder för motorcyklister. Det är ett brett uppdrag som Trafikverket ska redovisa senast den 30 oktober 2021. Jag ser fram emot att ta del av myndighetens förslag.

Stockholm den 13 oktober 2021
Tomas Eneroth

Här kan du läsa frågan och svaret. 


Riksdagsledamot Johan Hedin (c) ställde frågan


Infrastrukturminister Tomas Eneroth (s) svarade på frågan.