Problem med tid för förarprov

2021-12-27

SMC får många samtal och mail om att det är svårt att få tider för kunskaps-och körprov för MC. Redan innan det sista provet var gjort i oktober 2021 var tiderna slut under sommaren. Nästa lediga tid i vissa delar av landet är först i september 2022. Detta leder till att kunskapsproven kanske inte är giltiga när man får tid för körprov.

SMC har frågat Trafikverket om hur man jobbar för att minska köerna. Rikard Granlund, biträdande chef för Förarprov berättar att antalet genomförda prov ökat under både 2020 och 2021, trots pandemin. Inför 2022 är det planerat för ytterligare 1000 körprov för MC. Ytterligare tider för mc körprov läggs ut löpande under vintern och våren inför säsongen 2022. Därför är det viktigt att löpande gå in och titta i bokningen.

När det gäller tillgängligheten för kunskapsprov så är den god redan nu, säger Rikard Granlund. Trafikverket rekommenderar att planera sin utbildning tidigt inför säsongen och varva privat övningskörning med utbildning på trafikskola för att vara väl förberedd inför proven. Det är också viktigt att boka teoriprovet en tid innan körprovet. Blir man inte godkänd vid första teoriprovet behövs tid för att komplettera utbildningen och genomföra ytterligare ett teoriprov innan körprovet.

Tyvärr ökar antalet tomma prov i slutet av säsongen. Det beror oftast på att teoriprovet inte blivit godkänt och körkortstagaren därför inte får köra upp och avbokar därför sin tid strax före körprovet. Att komma väl förberedd till proven är det allra viktigaste för att korta köerna till förarproven.
- Vi måste hjälpas åt för att få fler välutbildade och trafiksäkra mc förare, säger Rikard Granlund, Trafikverket.