Nya föreskrifter för MC

2021-09-29

Fredag 1 oktober börjar Transportstyrelsens nya föreskrifter att gälla. En föreskrift gäller godkännande av motorcyklar och den andra omfattar alla motorcyklar som tagits i bruk. Godkännandeföreskriften omfattar inte bara nya MC utan även de som ska registreringsbesiktas på grund av ändringar. Några exempel är ombyggda och amatörbyggda fordon, hojar vars kopplingsanordning ska godkännas för släp och privatimport. SMC har uppdaterat de delar av vår hemsida som är aktuella.

De tidigare föreskrifterna från 2003 var föråldrade och inkluderade inte heller ny lagstiftning från EU. SMC har träffat Transportstyrelsen under tiden då föreskrifterna tagits fram och även svarat på remissen. I sak är det inga större förändringar i föreskrifterna. Däremot gör uppdelningen i godkännande av motorcyklar och regler för motorcyklar i trafik tydligare. 

Läs mer om hur de nya föreskrifter ändrats för MC och släp.

Läs mer om hur de föreskrifter ändrats för ombyggda och amatörbyggda fordon. 

Läs mer om hur föreskrifter ändrats för privatimport.

Läs mer om hur föreskrifter ändrats för ljud eller buller. 

Här hittar du hela föreskrifterna

TSFS 2021:10 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om godkännande av motorcyklar

TSFS 2021:11 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om motorcyklar som tagits i bruk och släpvagnar till dessa

 


Motorcyklar med släp har varit en het fråga genom åren.

 


Att få bygga om och amatörbygga en MC är en hjärtefråga för SMC och många hojåkare i landet.