Nej till mopedbesiktning i hela EU!

2021-02-05

I slutet av januari aktualiserades ännu en gång frågan om tvingande kontrollbesiktningar av både motorcyklar och mopeder i hela EU för att öka trafiksäkerheten. SMC reagerade snabbt och har uppvaktat samtliga EU-parlamentariker i frågan. Att införa kontrollbesiktning av alla mopeder i Sverige skulle få stora konsekvenser för hundratusentals mopedägare. Det betyder också att runt 75000 mopeder måste genomgå ursprungskontroll och registreringsbesiktning . SMC har gång efter gång visat att tekniska fel nästan aldrig är orsak till olyckor på MC och moped och att förslaget kommer att försämra säkerheten för tusentals mopedägare som måste köra långa sträckor för att ta sig till närmaste besiktning. SMC har därför bett EU-parlamentarikerna att stoppa förslaget.

SMC har skickat e-post till samtliga ledamöter i Europaparlamentet. SMC har också kontaktat ledamöterna i Transportutskottet och deras assistenter via teleon. Så här står det i brevet.

Angående krav på kontrollbesiktning av moped och motorcyklar i hela EU

SMC är en intresseorganisation för alla som kör MC på landsväg i Sverige. Eftersom det inte finns någon motsvarande för moped försöker vi tillvarata deras intressen i viktiga frågor. Vi har uppmärksammat att TRAN nu diskuterar ett förslag som behandlar besiktningsdirektivet (2014/45/EU). SMC såg debatten 25 januari och har tagit del av detta förslag. 

Motorcyklar kontrollbesiktas minst men är bäst i test

Som ni vet har Sverige haft krav på kontrollbesiktning av alla motorfordon sedan 1965, även motorcyklar. Motorcyklar har alltid haft minst underkännanden och 2004 glesades krav på kontroller ut för motorcyklar, husvagnar och släpvagnar. Trots färre kontroller visade Bilprovningens statistik att motorcyklarnas godkännandegrad inte försämrades. Motorcyklar är fortfarande det fordon som är i bäst skick vid besiktningarna, trots färre kontroller (var tionde MC får krav på efterkontroll jämfört med 44 % av tunga lastbilar, 22 % av bilarna och 21 % av bussar). Ägarna är helt enkelt medvetna om att det är viktigt att hålla motorcyklarna i ett gott skick för ett säkert resande.

Kontrollbesiktningar är inte avgörande för trafiksäkerheten

Ytterst få olyckor på MC kan härledas till tekniska fel på motorcykeln. Inför beslut om besiktningspaketet fick SMC statistik från Trafikverket.  487 personer dog i en olycka med tvåhjulig MC under 2005-2015. Det fanns brister på elva fordon( belysning saknas 2, broms ur funktion 2, infästningar ram 1, kedja/drivrem 1, slitna däck 1, felaktig däcktryck 1, bildäck bak 1, tillbehörsutrustning trasig 1). Inte i något av dessa elva fall kunde Trafikverkets djupstudieutredare fastställa att det tekniska felen var orsaken till dödsolyckorna. Tvärtom visar statistiken tydligt att en tredjedel av dem som dödas på MC saknar körkort och att tre fjärdedelar i denna grupp är berusade. Hög hastighet, bristande körkunskaper, en vägmiljö utformad utifrån de som sitter i bilar och bristande uppmärksamhet från andra trafikanter är vad som dödar motorcyklister i Sverige. 

Är säkerheten högre i Sverige jämfört med våra grannländer som inte besiktar MC?

Sverige är internationellt erkända för Nollvisionen och väldigt låga dödstal i jämförelse med andra länder. Det gäller även MC. Men, detta har inget alls med krav på kontrollbesiktning av motorcyklar att göra. Sverige är det enda land i Norden där kontrollbesiktning görs av MC men här är också risken högst att dö på tvåhjulig motorcykel jämfört med Norge, Danmark och Finland. 

Risk att dödas på tvåhjulig MC i Norden

Land 2018 Medel 2013-2018
Norge 7,32 10,55
Danmark 9,60 11,36
Finland 8,6 6,73
Sverige 14,36 12,41

 

Krav på besiktning av mopeder kommer att skapa byråkrati och försämra säkerheten

I det förslag som nu diskuteras om kontrollbesiktning framförs krav på att besikta mopeder. Detta har framförts tidigare och förkastats ett antal gånger, bland annat av Sveriges riksdag 2012 (se bilaga). Det finns flera orsaker till varför detta förslag måste stoppas. 

1. I Sverige finns två slags mopeder; klass I (EU-mopeden) som får färdas i 45 km/h och klass II-mopeden som får köras i 25 km/h. Alla äldre 30-mopeder finns i klass II. Moped klass I är registrerade med nummerskylt och måste försäkras. Klass II-mopeder är oregistrerade men trafikförsäkrade. Det finns omkring 100 000 registrerade moped klass I samt 210 000 som inte är i trafik. Det finns omkring 75 000 moped klass II.

2. För att kunna starta upp ett system med kontrollbesiktning av moped klass II måste alla dessa fordon först genomgå ursprungskontroll. Många av dessa mopeder är veteranfordon där det blir omöjligt att ta fram kvitton, handböcker och annan dokumentation som styrker vilket fordon det är. Redan idag är detta ett enormt problem för alla som äger ett historiskt fordon och SMC antar att det kommer att göra väldigt många veteranmopeder olagliga att använda. Det kommer att innebära en stor belastning på Transportstyrelsen och stora kostnader. 

3. När dessa 75 000 fordon klarat av ursprungskontroll ska varje fordon genomgå en registreringsbesiktning vid ett besiktningsorgan. Det är förknippat med långa väntetider eftersom detta inte görs på alla stationer. Alla stationer tar inte heller emot motorcyklar och kommer då sannolikt inte heller att ta emot moped klass II. Eftersom körning ingår i besiktning och de flesta besiktningsmän vägrar att köra tvåhjuligt motorfordon under vintertid måste alla besiktningar genomföras under sommaren. Redan idag är det långa köer till vanligt kontrollbesiktning. Att därtill lägga 75000 registreringsbesiktningar av mopeder kommer att skapa enorma köer för alla fordonsägare i Sverige.

4. När dessa 75 000 fordon genomgått registreringsbesiktning kommer det också att ställas krav på en kontrollbesiktning inom några månader. Det betyder alltså ytterligare 75 000 besiktningar. Alternativt kommer de att bli besiktningsbefriade på samma sätt som MC om de är 40 år eller äldre. Men, för att bli besiktningsbefriade måste de registreras. 

5. Över till moped klass I där 100 000 fordon ska boka tid och kontrollbesiktas under sommarmånaderna. Redan idag är det svårt att få tid och ägarna ska kriga med befintliga fordon och 150 000 registrerings- och kontrollbesiktningar av moped klass II under en kort period. Detta kommer att skapa köer hos samtliga besiktningsorgan. 

6. Förslagsställaren verkar inte vara medveten om de avstånd som finns i medlemsländerna. Sverige är ett stort land med långa avstånd. Det är inte ovanligt att man har 100-200 km till närmaste besiktningsstation. Att kräva att mopedägare ska köra dessa sträckor i 25 -45 km/h på kraftigt trafikerade vägar, många gånger utan vägren, ökar olycksrisken betydligt. De flesta kör aldrig så långa sträckor på moped och de flesta undviker att köra utanför närområdet på denna typ av vägar. 

7. Tänk dig att skicka din 15-åring iväg på en flera dagar lång expedition på en smal riksväg där han/hon ska dela vägen med tunga lastbilar, bilister, husvagnar, husbilar och bussar. Han/hon ska köra en väg de aldrig varit på förut. Eftersom det är så långa avstånd och tanken är liten måste du kanske också skicka med en reservdunk (det finns inte bensinmackar överallt). Du måste boka hotell en eller flera dagar för övernattning. Känns det verkligen som att du ökar säkerheten för honom/henne?

8. SMC undersöker just nu hur många stationer som kontrollbesiktar motorcykel. Ett besiktningsorgan behöver inte erbjuda besiktning av MC på alla stationer där man  besiktar lätta fordon. Ett krav är att man erbjuder detta på någon station i varje län där man är verksam – inte på varje station.  Om det saknas besiktningspersonal med MC-körkort kan man inte erbjuda detta.  SMC tror att du håller med oss om att obligatorisk kontrollbesiktning av alla mopeder inte är en vettig trafiksäkerhetsåtgärd.

9. Det finns problem med trimmade mopeder men detta löser man redan idag genom att besöka skolor och samlingsplatser där dessa mopeder finns. Branschen har också ett ansvar. Tillverkarna kan också försvåra trimningen och handlare sluta sälja trimningssatser med mopederna. Det finns inte heller statistik som visar att tekniska fel och trimning är orsaken bakom mopedolyckorna i Sverige. 


Förslag till de svenska EU-parlamentarikerna

SMC ber dig därför att säga nej till förslag om att kräva kontrollbesiktning för mopeder i hela Europa.  
Låt de länder som inte har kontrollbesiktning för motorcykel fortsätta med detta. Det finns inga bevis för att kontrollbesiktning är en åtgärd som minskar antalet dödade och skadade på MC. 

SMC:s brev till de svenska EU-parlamentarikerna.

Yttrande från Sveriges riksdag 2012 till EU-parlamentet om bland annat MC- och mopedbesiktning. 

SMOTO:The Benefits and Costs of Periodic Technical Inspection of Motorcycles in Finland. Rapporten visar att kontrollbesiktning av MC och moped inte ökar trafiksäkerheten och att de underlag som EU-kommissionen använt för att införa tvingande kontrollbesiktning inte är trovärdiga. 

Wojciech Jarosiński, rapport som konkluderar att kontrollbesiktning av MC och moped inte ökar trafiksäkerheten.


Ytterst få dödsolyckor beror på tekniska fel. Det visar även Trafikverkets djupstudier och en mängd utländska rapporter

Vill du se debatten 25 januari i frågan? Den startar omkring 11.15 här. 

Dokument i ärendet hittar du här. 

Besiktningsdirektivet.  Idag finns inget krav på kontrollbesiktning av mopeder. Länder som inte haft kontrollbesiktning har kunnat ansöka om att slippa detta genom att visa hur man kan uppnå trafiksäkerhet genom andra åtgärder.

Artikel på FEMA:s hemsida