Ministern vill inte ändra regler kring övningskörning

2021-12-15

Infrastrukturminister Tomas Eneroth fick nyligen en uppföljande fråga om övningskörning från Sten Bergheden (m). Ministern svarar inte på frågan om möjligheten att ansöka om dispens. Han anser inte heller att man ska kunna stryka handledarskap för privat övningskörning på MC kalenderåret efter att ett körkort utfärdats då han anser att detta riskerar att underminera den regel som finns till för att försvåra för de svarta trafikskolor som säljer utbildningstjänster utan tillstånd. SMC beklagar ministerns svar. SMC kommer att följa frågan om privat övningskörning så att inte möjligheten att ta ett MC-körkort försämras liksom trafiksäkerheten bland motorcyklister genom de nya regelverket.

Sten Bergheden (m) ställde under oktober en fråga till infrastrukturminister Tomas Eneroth. Sten Bergheden har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att de nya åtgärderna för att stoppa svarta körskolor inte ska leda till att blivande mc-förare får svårt att hitta behöriga handledare. Ministern svarade att det finns  möjlighet att söka undantag från den nuvarande begränsningen och den möjligheten kommer att finns kvar.
Läs fråga och svar här

I början av december ställde Sten Bergheden en följdfråga eftersom Transportstyrelsen framför att man kommer att vara mycket restriktiva med att bevilja dispens som dessutom kostar 1 500 kronor. det kommer alltså inte att lösa problemet med tidsgränsen fem år efter utfärdat godkännande.  Han skriver i frågan:
Det kan finnas skäl att se över och justera körkortslagen när det gäller handledartillstånd för mc. Övningskörning med mc fungerar på ett annat sätt än för bil. Bland motorcyklisterna är medelåldern på körkortstagare 35 år och det är sällan föräldrarna som är privata handledare, utan det är till stor del aktiva mc-entusiaster som engagerar sig. Att köra mc är säsongsbetonat. Vissa elever tar sitt körkort på en säsong medan andra behöver två eller ännu fler säsonger på sig (till stor del på grund av stor brist på uppkörningsmöjligheter för mc-elever som övningskört privat). Ett förslag är att förändra körkortslagen så att alla handledartillstånd upphör kalenderåret efter att eleven fått körkort. Utöver detta bör samtliga tillstånd som finns kvar sedan innan 2012 genast raderas. Med anledning av ovanstående vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

Är ministern villig att se över och förändra körkortslagen gällande handledargodkännanden för mc, så att det inte blir svårare för mc-elever att hitta en handledare som kan hjälpa dem?" 

Infrastrukturminister Tomas Eneroth svarade på frågan 15 december 2021.

Sten Bergheden har frågat mig om jag är villig att se över och förändra körkortslagen gällande handledargodkännanden för mc, så att det inte blir svårare för mc-elever att hitta en handledare som kan hjälpa dem.

Privat övningskörning fyller en viktig funktion, inte minst ur mängdträningsperspektiv men att som Sten Bergheden föreslå låta handledarskapen upphöra kalenderåret efter att eleven fått körkort riskerar att underminera den regel som finns till för att försvåra för de svarta trafikskolor som säljer utbildningstjänster utan tillstånd och i strid med gällande regler.

När det gäller de handledargodkännanden som beviljades före den 1 februari 2012 fanns ingen begränsning i giltighetstiden. De är därför fortsatt giltiga. Då det rör sig om positiva förvaltningsbeslut kan Transportstyrelsen inte ensidigt upphäva besluten eller rensa i registret. Enligt Transportstyrelsen kan dock den som vänder sig till deras kundtjänst få samtliga tillstånd borttagna, som gavs innan den 1 februari 2012. Är något tillstånd fortfarande aktuellt kan personen begära att detta fortsätter att gälla. Jag förutsätter att Transportstyrelsen följer frågan och bevakar eventuella behov av förändring.

SMC beklagar ministerns svar. SMC kommer att följa frågan om privat övningskörning så att inte möjligheten att ta ett MC-körkort försämras liksom trafiksäkerheten bland motorcyklister genom de nya regelverket.


Sten Bergheden (m) ställde frågan till ministern

 


Infrastrukturminister Tomas Eneroth svarade på frågan.