MC-stölderna ökade under 2020

2021-04-15

1601 motorcyklar stals under 2020 vilket är en ökning med 260 fordon eller 16 procent. Av dessa återfanns 862 stycken vilket gör att andelen icke återfunna minskade från 48,6 till 46,2 procent. En tredjedel av motorcyklarna stals i polisregion Stockholm.

Tidigare redovisade SMC stulna motorcyklar varje år. Numera tittar vi på statistiken från Larmtjänst. MC-stölderna ökade med 260 fordon från 1341 under 2019 till 1601 under 2020. Det stjäls flest motorcyklar från de japanska tillverkarna vilket speglar fordonsbeståndet i Sverige. Harley Davidson och KTM är de MC-tillverkare där andelen icke återfunna motorcyklar är högst. Vid årets slut var 739 motorcyklar fortfarande efterlysta. 

Märke Antal Antal /procent ej återfunna
Yamaha 212 88 /41,4%
Honda 181 71 / 39%
KTM 177 92 / 52%
Suzuki 124 47 / 38%
Kawasaki 117 41 / 35%
HD 41 29 / 71%
Triumph 28 5 /18%

 

SMC frågade Mats Galvenius, Larmtjänst, om utvecklingen. Han berättar att bilstölderna låg på samma nivå 2020 jämfört med 2019. Däremot har stölderna av vissa bildelar som katalysatorer ökat med hela 4000 procent under 2020 jämfört med året innan! Stöldligorna ser katalysatorer som en lukrativ inkomstkälla, vilket sannolikt beror på att ädelmetallerna i katalysatorerna betingar ett högt värde. Under andra kvartalet 2020 skedde en tydlig nedgång i kölvattnet av stängda gränser till följd av coronan men under hösten accelererade bildelsstölderna igen. 

- Kanske beror ökningen av MC-stölder på att de är mindre fordon som är enklare att ta med utomlands jämfört med en bil, säger Mats Galvenius, VD Larmtjänst.

Källa Larmtjänst stulna fordon 2020


Larmtjänst är en branschgemensam organisation med syfte att bekämpa försäkringsrelaterad brottslighet samt att stödja försäkringsbolagens utredningsverksamhet avseende oklara försäkringsfall.

 

Förebygg stöld 

Tyvärr är stulna motorcyklar inblandade i olyckor med dödade och allvarligt skadade motorcyklister varje år. Det är din MC-försäkring som betalar skadorna. Det är ännu en orsak till att vi som ägare förebygger stölder.

- Lås din motorcykel med ett godkänt lås.
- Försök att i möjligaste mån låsa fast motorcykeln i fasta föremål.
- Det vanligaste försäkringskravet är att motorcykeln ska låsas med två certifierade lås. Kontrollera vilka låskrav ditt försäkringsbolag har.
- Märk delarna på motorcykeln med Märk DNA. 
- Använd GPS Tracker
- Använd larm
- Parkera på en upplyst plats 
- Var försiktig med utlåning och provköning  i samband med privatköp
- Kontrollera med Larmtjänst om den MC du ska köpa är efterlyst