MC och moped - en del av elektrifieringen

2021-01-20

PowerCircle berättar i ett pressmeddelande om en en stark ökning av laddbara fordon på våra vägar och en snabb utveckling av laddplatser. I slutet av året fanns 1 970 elmotorcyklar registrerade. SMC försöker i alla sammanhang inkludera motorcyklar vilket gjort att PowerCircle numera redovisar MC-statistik. SMC påminner ständigt beslutsfattarna om att laddinfrastruktur måste omfatta MC som också har behov av snabbladdning. Eldriften ökar mycket snabbt bland mopederna där hela 12 398 eldrivna mopeder registrerats under 2010-2021.

Läs pressmeddelandet från PowerCircle.

SMC:s sida om att köpa, köra och äga en elmotorcykel.