Märkning av laddning

2021-03-01

Från och med den 20 mars 2021 kräver ett EG-direktiv att alla nya elfordon är märkta med en symbol för laddning. Det gäller även eldrivna mopeder, motorcyklar, trehjulingar och fyrhjulingar; Symboler ska också finnas på laddstationerna. Syftet är att underlätta för konsumenterna. Symbolerna kommer att finnas i alla EU-EES-länder.

Läs och ladda ner foldern från EU-kommissionen. 

 

Märkning av övriga drivmedel är harmoniserad och gemensam sedan oktober  2018.