Låga olyckstal på MC

2021-07-03

Transportstyrelsens sammanställning av dödsolyckorna för det första halvåret 2021 visar på en kraftig minskning jämfört med 2020. Allra mest har olyckorna bland MC minskat - det handlar om en halvering jämfört med tidigare år. Samtidigt är det fler motorcyklar i trafik 2021. SMC hoppas att denna trend fortsätter och här kan vi motorcyklister hjälpas åt att hålla talen nere genom att fortsätta att ta det lugnt, respektera regler och tänka efter före.

Varje dödsolycka är en tragedi för många. Därför arbetar SMC aktivt för att öka säkerheten för förare och passagerare på MC. SMC följer olycksutvecklingen för tvåhjuliga motorcyklar noga. Varje år bjuds SMC in av Trafikverket för att ta del av materialet som beskriver varför dödsolyckor sker.

Tittar man tillbaka tio år så varierar olyckstalen mellan sju-25 dödade under årets sex första månader. Det genomsnittliga antalet är knappt 14 personer. 

År Antal omkomna på tvåhjulig MC
2021 8
2020 17
2019 11
2018 25
2017 7
2016 13
2015 9
2014 12
2013 17
2012 10
2011 23
Snitt 13,81818