Kurshelgen på Rudskogen Inställd

2021-03-04

Pandemin och indikationer på att det kan bli mer komplicerat att resa mellan Sverige och Norge gör att vi inte kan få någon garanti för att deltagare kan ta sig till kursen. Osäkerheten kring detta gör att vi blir tvungna att ställa in arrangemanget redan nu utifrån avtalet med banägaren.

Vi har verkligen kämpat på för att få köra på Rudskogen, och är uppriktigt sagt väldigt ledsna. Det är ändå en av våra favoritbanor som alla funktionärer och instruktörer vill köra på. Kort sagt varje års höjdpunkt för oss alla.

Vi beklagar detta och hoppas att vi kan ta nya tag 2022 igen.

Samtliga deltagare har kontaktats.