Körkortsenkät för dig som tagit A-kort 2018-2021

2021-11-02

Varje år tar knappt 10 000 personer i Sverige ett MC-körkort. SMC genomför regelbundet en enkät bland körkortstagarna och denna enkät riktar sig till dig som tagit en A-behörighet 2018-2021, det handlar om knappt 40 000 personer. Körkortstagarnas upplevelser och erfarenheter av att ta körkort är mycket viktiga. SMC använder underlaget i vårt arbete med körkortsfrågor. SMC hoppas därför att så många som möjligt svarar på våra frågor.

SMC använder Surveymonkey för enkäten som har 37 frågor om utbildning i trafikskola, privat övningskörning, kunskaps- och körprov och annat som har med MC-körkortet att göra. Enkäten görs vart fjärde år och denna enkät vänder sig till dem som tagit körkort 2018-2021.

Enkäten är öppen för svar 1 november- 5 december 2021. Svaren presenteras på hemsidan, sociala media och MC-Folket. 

Länk till enkäten

Har du frågor om enkäten, kontakta SMC.