Janne är handledare 22 år efter att eleven fick körkortet

2021-12-08

SMC har skrivit om de nya reglerna för handledare vid privat övningskörning som börjar gälla 1 december 2021. Antalet elever sänks från 15 till fem för att motverka fusk vid förarprov och illegal utbildning i trafikskolor. Få vet att alla handledargodkännanden sedan tiden före 1 februari 2012 finns kvar i Vägtrafikregistret. Det innebär att vissa handledare kan ha fyllt kvoten med elever som sedan länge avslutat sin utbildning. Jan Gunberger, Borlänge, kollade och har fortfarande åtta elever sedan perioden 1999-2009 i Vägtrafikregistret. Det gör att han inte kan bli handledare med det nya regelverket.

SMC har skrivit om detta flera gånger och vid ett möte i MCK Tourings klubbstuga kom frågan upp. Jan är en rutinerad motorcyklist som varje år kör flera tusen mil motorcykel i Sverige och utomlands. Nu närmar han sig pensioneringen och kommer att få mer tid. Kanske är det läge att ställa upp som handledare var tanken? Därför bestämde Jan sig för att kontrollera detta med Transportstyrelsen.

- Jag försökte ringa men kom aldrig fram. Då skickade jag e-post och fick svar med brev. Där fanns åtta personnummer. Det var nästan en chock när jag insåg att jag fortfarande är handledare för mina barn som är 36 och 39 år. Dessutom är jag också handledare för klubbkompisar som haft körkort i 15 år, säger Jan.

Jan var handledare för både MC och bil då sonen och dottern tog körkort. Det är fyra av de åtta godkännanden som finns i Vägtrafikregistret.

- Jag har väldigt svårt att förstå varför jag ska vara handledare 22 år efter att ett körkortet utfärdats. Jag undrar hur många det finns i Sverige som fortfarande är handledare utan att man vet det, fortsätter Jan.

Jan Gunberger har nu skickat in en begäran till Transportstyrelsen om att alla åtta handledarskap ska avslutas. SMC hoppas att detta sker omgående.

Vad innebär de nya reglerna?
Varje gång du blir handledare efter 1 februari 2012 gäller handledarskapet under fem år, även sedan eleven fått sitt körkort. Vad få känner till är att alla handledargodkännanden sedan tiden före 1 februari 2012 finns kvar i Vägtrafikregistret sedan tiden före 1 februari 2012. Det innebär att vissa handledare kan ha fyllt 5-kvoten med elever som sedan länge avslutat sin utbildning. Dessa finns kvar tills man begär att de tas bort. Inga tas bort med automatik.

För att dessa ska upphöra måste du begära detta av Transportstyrelsen. Du ringer kundtjänst 0771-81 81 81 eller skickar e-post via kontaktformulär på Transportstyrelsens hemsida. Du uppger ditt personnummer och får då personnummer på vem/vilka du fortfarande är handledare för. Du begär därefter att dessa tas bort. Om det finns någon elev man vill behålla måste man ange personnummer på honom/henne.

Vill du bli handledare är detta värt att undersöka så att du inte nekas på grund av handledarskap från förr. SMC jobbar vidare med frågan om att avsluta handledarskap när elever fått körkort, både före och efter 2012.


Janne är en rutinerad motorcyklist som ställt upp som handledare åt barn och vänner. Det gör att han nu inte kan hjälpa fler eftersom godkännanden före 2012 finns kvar livet ut till de avslutas. 

 


Jan hoppas att Transportstyrelsen avslutar de åtta handledargodkännandena som är 12-22 år gamla.