ITF:s workshop avslutad - MC i Nollvisionen

2021-09-30

Den 29 september hölls den avslutande sessionen av International Transport Forums globala workshop för ökad trafiksäkerhet för motorcyklister ”Riding in a Safe System”. Workshopen organiserades av ITF, Trafikverket, VTI, International Motorcycling Federation (FIM) och motorcykeltillverkarens föreningar ACEM och IMMA. Allt startade med att SMC lyfte idén med en global konferens 2016. Under den avslutade sessionen presenterades resultatet i form av nio prioriterade områden.

SMC har varit med i planeringen av workshopen och från SMC deltog Jesper Christensen och Maria Nordqvist. De nio prioriterade områdena är:

  • ökad hållbarhet och förbättrade villkor för dem som kör MC och moped i arbetet
  • stötta och uppmuntra nytänkande inom planering och utformning av infrastruktur och tätorter för att fler ska köra tvåhjuligt
  • satsa på säkrare motorcyklar, mopeder och personlig skyddsutrustning
  • Utbilda och fortbilda säkra förare
  • Omformulera infrastrukturen så att planering, utformning och underhåll även omfattar de som färdas på motorcykel och moped
  • Respektera hastighetsgränserna
  • Förbättra säkerheten för barn och ungdomar på MC och moped
  • Samla och dela befintlig forskning och kompetens och täpp till hålen med ny forskning på områden där kunskap saknas

Varje område presenterades av experter som ansvarade för de workshops som hölls i juni. Under sommaren har man diskuterat resultaten som kom fram och försökt enas om ett antal prioriterade områden. De blev alltså nio stycken och under varje område finns ett antal olika åtgärder föreslagna. Workshopen konkluderade också att det är stora skillnader på hur motorcyklar och mopeder används runt om i världen och då särskilt mellan låginkomstländer och Europa, Asien och Nordamerika.

- För första gången har experter kommit överens om att motorcyklister och mopedister inte omfattats i tillräckligt hög grad i Nollvisionen. Det uttalades flera gånger av Maria Krafft, Trafikverket, under den avslutande sessionen, säger Jesper Christensen som var initiativtagare till workshopen.

Kommer vi att kunna se några konkreta resultat i allt som SMC arbetar med? Det hoppas vi självklart och vi kommer att följa upp de nio prioriterade områdena i vårt arbete och våra kontakter.


- Jag noterar till exempel att man föreslår fler MC-parkeringar i städer för att få fler att välja MC/moped istället för bilen. Man föreslår en kostnadseffektiv körkortsutbildning som alla ska ha tillgång till. Man föreslår att väghållare, myndigheter och forskare ska uppdatera och uppmuntra standarder och riktlinjer för att inkludera bästa möjliga kunskaper och exempel som finns för MC- och mopedsäkerhet, säger Jesper Christensen.

På sikt kommer även en skriftlig rapport från workshopen som skrivs av VTI. Den kommer att innehålla rapporter från varje workshop. Konklusionerna kommer att presenteras kring årsskiftet.

På ITF:s hemsida kommer du att kunna ladda ner presentationen med de nio prioriterade områdena samt vilka åtgärder som föreslås inom respektive område.