Infrastrukturministern invigde ITF:s workshop om MC-säkerhet

2021-06-09

Idag, 9 juni, startade ITF:S globala workshop om MC. Det blev inte ett fysiskt möte i Stockholm som var tänkt utan allt genomförs digitalt med deltagare från hela världen. Infrastrukturminister Tomas Eneroth (s) inledningstalade och hälsade alla välkomna. Han såg fram emot många möten där erfarenheter och kunskaper kommer att utbytas med experter från hela världen. Han såg fram emot detta då Sverige har mycket att lära från andra länder. Under sitt tal tog Eneroth upp SMC:s omfattande fortbildningsverksamhet som ett bra exempel på trafiksäkerhet. Han önskade mer av detta från andra trafikantgrupper.
Innan ministern lämnade mötet gav han ett löfte om att satsningar ska göras på MC-säkerhet, ett område som hittills inte varit prioriterat i trafiksäkerhetsarbetet. Ministern lovade att återkomma till Jesper i en nära framtid vilket vi självklart ser fram emot!

En annan talare var FIM:s generalsekreterare Jorge Viegas. Han förklarade att han är trött på att motorcyklisterna ses som ”bad boys”. Istället bör vi ses om trafikoffer där många olyckor vållas av andra trafikanter och där MC-förarna gjort allt rätt. När det gällde diskussionen om 30 km/h bad Jorge väghållare runt om i världen att kontakta FIM som skapat säkra miljöer för hastigheter upp till 400 km/h.

Från SMC deltar Jesper Christensen i den workshop som rör träning och Maria Nordqvist i den del som rör infrastruktur.

Läs mer på ITF:s hemsida 

 

oecdItf invigning