Hur ersätts skada på hjälm och skyddskläder?

2021-05-03

Hur ersätter försäkringsbolagen skadad hjälm och skyddskläder? Har det någon betydelse om det skett en olycka med personskada? Finns något maxbelopp? Dras en självrisk? Görs åldersavdrag? Här hittar du en sammanställning av svar från försäkringsbolagen i november 2020.