Guide till säker MC-körning når 65000 motorcyklister

2021-05-25

SMC har genom information, fortbildning och opinionsbildning skapat en unik säkerhetskultur bland svenska motorcyklister. Under denna vecka får 65 000 motorcyklister oxh SMC-medlemmar i hela landet en guide till säker MC-körning hem i brevlådan tillsammans med MC-Folket. Guidens tre delar beskriver körteknik, körstrategier och aktuell olycksstatistik. Alla som är intresserade av MC-säkerhet kan ladda ner och läsa guiden.