Fråga till ministern - MC i bussfil

2021-10-07

Igår, onsdag 6 oktober, lämnade riksdagsledamot Johan Hedin (c) in en fråga till infrastrukturminister Tomas Eneroth (s). Frågan handlar om möjligheten att få köra MC i bussfil och att öppna fler filer för MC. Hedin frågar om detta är en trafiksäkerhetsåtgärd som ryms inom regeringsuppdraget som lämnats av Infrastrukturdepartementet till Trafikverket. samt om ministern kommer att vidta några åtgärder utifrån sin uppfattning. Frågan ska vara besvarad senast 13 oktober.

Så här lyder frågan från Johan Hedin (c): 
2021/22:91 Motorcyklar i bussfiler
Trafikverket har fått ett regeringsuppdrag som syftar till att öka säkerheten för motorcyklister. Det ska ske inom befintliga ekonomiska ramar.

Motorcyklisterna har under många år efterlyst och uppvaktat politiken om möjligheten att få köra i fler kollektivtrafikkörfält än de få som öppnat för denna trafik. Runt om i världen låter städer mc få färdas i bussfiler för att öka säkerheten. Det har lyfts farhågor om att åtgärden att tillåta mc i bussfiler faller utanför regeringsuppdraget.

Med anledning av detta vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:
Delar ministern uppfattningen att trafiksäkerhetsåtgärden att öppna upp fler bussfiler för mc skulle kunna rymmas inom regeringsuppdraget, och avser ministern vidta några åtgärder utifrån sin uppfattning?

Länk till frågan. 

Länk till regeringsuppdraget.


Riksdagsledamot Johan Hedin (c) har ställt en fråga till infrastrukturministern. 


Infrastrukturminister Tomas Eneroth (s) ska svara på frågan senast 13 oktober 12.00.