Flygande MC-inspektioner införs i Danmark

2021-12-23

Den danska riksdagen beslutade nyligen att införa flygande inspektioner i Danmark från 1 januari 2022. Landet har aldrig haft kontrollbesiktning av motorcyklar och vill inte heller införa detta. Nu införs istället kontroller vid vägen och förutom att kontrollera motorcyklarnas skick verkar fokus vara på att undersöka buller där höga böter införs som ökar om man stoppas flera gånger. Ska du köra motorcykel genom Danmark är det värt att inte bullra i onödan och köra med ditt originalsystem.

På FEMA:s hemsida berättar man om de nya reglerna i Danmark. Sverige är det enda land i Norden som har kontrollbesiktning av motorcyklar. Ser man på olycksstatistiken är det ingen skillnad mellan länderna.

De danska MC-organisationerna MCTC och DMC har kämpat för att obligatorisk kontrollbesiktning inte ska införas. Man har aldrig haft det och den enda gång en dansk MC besiktas är vid ägarbyte. Nu införs istället flygande besiktningar av motorcyklar vid vägen. det är de danska motorcyklisterna nöjda med. 

MCTC:s ordförande Lene Michelsen är nöjda med att landet väljer flygande inspektioner istället för kontrollbesiktning och säger: "Det finns inga bevis i statistiken för att olyckor sker på grund av tekniska fel på motorcykeln. Att införa tvingande kontrollbesiktning innebär enbart ökade kostnader och administration för MC-ägarna"

De danska politikerna verkar ha siktat in sig på just buller från motorcyklar. Höga böter införs som ökar om man blir stoppad flera gånger och överskrider gällande bullergräns. Böterna vid första tillfälllet är 2500 DKK och ökar sedan. De danska bullergränserna gäller även svenska motorcyklar. SMC uppmanar dig som kör i Danmark att inte bullra i onödan. Det kan bli dyrt. Bötesbeloppen motsvarar 3 462-24 235 kronor!

1:a tillfället: DKK 2500
2:a tillfället: DKK 5,500 
3:e tillfället: DKK 8,000 
4:e tillfället: DKK 11,500 
5:e tillfället: DKK 14,500 
6:e tillfället: DKK 17,500

Läs mer på MCTC:s hemsida

Läs mer på FEMAs hemsida.