Fler fångades i ATK

2021-02-09

SMC har för tolfte året i rad fått statistik från Polismyndigheten angående fordon som fångas av ATK, Automatisk trafiksäkerhetskontroll. Antalet registreringar under 2020 har ökat, både bland motorcyklister och bilister. Totalt fångades 28 938 motorcyklar och 255 699 bilar i ATK under fjolåret. Samtidigt har fler nya ATK-kameror installerats, 2020 fanns 2 000 ATK-kameror i landet. Polismyndigheten har utfärdat böter till 39 procent av de trafikanter som fångats i kamerorna. Det är alltså en tredjedel av de som registreras.

Om man bortser från motorcyklisterna som utgjorde 10,2 procent av de totala antalet registreringar så består det största bortfallet av de som inte kan bötfällas av bilister. Tyvärr är det en betydligt mer negativ utveckling för MC-förare som fångas i ATK jämfört med bilister. Antalet har tredubblats sedan 2008. Samtidigt har antalet kameror ute i trafiken mer än fördulbblats. 

Möjligheten att fota motorcyklar bakifrån diskuteras alltjämt och det finns bara en lösning för att slippa den typen av idéer. Inför MC-säsongen 2021 ber SMC därför motorcyklisterna att hålla hastigheten, även förbi ATK-kamerorna! 

År Bilar MC MC andel Bötesföreläggande  Antal ATK
2020 255 699 28 938 10,2 % 39 % 2141
2019 248 440 22 867 8,4 % 38 % 2000
2018 269 944 27 225 9,2 % 35 % 1745
2017 264 262 20 652 7,2 % 34% 1516
2016 245 635 21 455 8 % 35 % 1374
2015 240 745 20 325 7,8 % 35 % 1181
2014 229 957 15 849 6,4 % 35 % 1049
2013 217 420 10 813 4,7 %
957
2012 220 504 9 254 4 %   934
2011 221 597 10 284 4,4 %   891
2010 210 068 8 233 3,8 %   880
2009 219 289 14 407 6 %   850


Även om inte motorcyklister bötfälls i ATK registreras hastighetsöverträdelserna av polisen. Antalet överträdelser bland MC-förare har tredubblats under en tioårsperiod.