EU-parlamentet godkänner motorfordonsförsäkringsdirektivet

2021-10-22

Torsdagen 21 oktober antog EU-parlamentet ett nytt motorförsäkringsdirektiv. Detta är en stor seger för alla MC-ägare i Europa. För SMC har det hela tiden varit självklart att fordon som enbart används inom sport ska undantas från krav på trafikförsäkring liksom krav på minimisummor per skada.

- Äntligen är vi i hamn med rättvisa och rimliga regler! Detta är ett beslut som är bra för alla hojåkare, oavsett om man kör på landsväg eller inom sporten, sager Jesper Christensen, SMC.


Syftet med revidering av direktivet är att öka skyddet för trafikskadade i hela EU. Skyddet ska även gälla om ett försäkringsbolag går i konkurs, om man blir påkörd av en person från ett annat EU-land, om man skadas av ett oförsäkrat fordon med mera. Andra fordon än tävlingsfordon som undantas från krav på trafikförsäkring är trädgårdstraktorer, gräsklippare. elcyklar, elsparkcyklar och liknande.

Direktivet fastställer också minimisummor för personskador till €6 070 000 per olycka eller €1 220 000 per skadad. För skador på egendom är minimisumman €1 220 000 per olycka.

Detta är avslutningen på en mycket lång process som reviderat det befintliga direktivet sedan EG-domstolen i det berömda Vnuk-fallet förklarade att direktivet även gällde skador som orsakades av alla fordon, även de som inte färdas på väg. Detta beslut fick också enorma konsekvenser för all motorsport.

Hela 689 parlamentariker röstade för och bara tre emot avtalet. Det innebär att fordon som inte körs på väg som till exempel traktorer, åkgräsklippare, bilar och motorcyklar i motorsport, elcyklar och elsparkcyklar undantas från direktivet. Detta är något som SMC och Svemo kämpat för under flera år. Direktivet garanterar också en miniminivå när någon skadas i ett EU-land.

FEMA:s generalsekreterare Dolf Willigers är nöjd och säger: "Det reviderade motorfordonsförsäkringsdirektivet innebär en stor förbättring för alla MC-ägare. De som kör motorcykel enbart på väg tjänar på de bättre gränsöverskridande bestämmelserna, ägare av historiska fordon som knappast kommer ut på vägen tjänar på det och framförallt tjänar motorcykelsporten på det. Så vi är mycket glada över det här resultatet och jag gratulerar föredraganden Dita Charanzová till det utmärkta resultatet.”

Här kan du se föredragningen i parlamentet. 


Dita Charanzová föredrog direktivet i parlamentet.