Enkät för handledare vid privat övningskörning

2021-07-07

Brukar du vara handledare vid privat övningskörning för MC och/eller bil? Då ber SMC dig att besvara en enkät. Svaren ska vara underlag i ett remissvar från SMC till Transportstyrelsen. Orsaken är att myndigheten föreslår en minskning av antalet elever från 15 till fem. Samtidigt gäller varje godkännande fem år från utfärdandet - även sedan eleven fått sitt körkort. Genom enkäten får SMC veta hur det ser ut bland handledare vid privat övningskörning på MC.

OBS! Enkäten stängdes 10 augusti.

Under många år har kritik framförts mot svarta trafikskolor och fusk i samband med förarprov. Problemet har ökat vilket lett till att regering och riksdag krävt åtgärder. Transportstyrelsen har i en remiss lämnat förslag på en rad åtgärder, en av dessa är alltså att minska antalet elever från 15 till fem personer. Varje godkännande är giltigt i fem år, oavsett om eleven tar körkort eller inte under den perioden. Idag har 1 procent av alla handledare (8 647 stycken) fler än fem elever. SMC har tidigare föreslagit att ett handledarskap bör upphöra i samband med att en person godkänns i körprov och får sitt körkort. SMC har också föreslagit att alla handledarskap som finns i Transportstyrelsens register och var giltiga före 1 februari 2012 ska avslutas. 

Enkäten

SMC vill veta hur detta påverkar de som ställer upp som handledare vid privat övningskörning. Hur vanligt är det att man är handledare? Vilka ställer man upp för och hur många handlar det om? Tar man betalt? Varför är man handledare?

Enkäten har 16 frågor och finns i SurveyMonkey.

SMC ser fram emot många och ärliga svar senast söndag 8 augusti. Vi sammanställer svaren och använder underlaget i remissvaret till Transportstyrelsen. 

Länk till enkäten

Länk till Transportstyrelsens remiss