Bara var tredje håller hastigheten vid vägarbeten

2021-12-22

Fortkörning vid vägarbeten är ett stort problem som äventyrar säkerheten för de som jobbar på platsen. I en ny undersökning kan M Sverige påvisa problematikens utbredning: endast 1 av 3 förbipasserande trafikanter höll hastigheten vid vägarbeten. En glädjande del i undersökningen är att motorcyklister är bättre än både bil- och lastbilsförare på att köra i laglig hastighet.

Under åren 2003–2015 skedde nästan 4 000 olyckor vid vägarbeten*, enligt Trafikverket. Riksförbundet M Sveriges undersökning från sommaren 2021 visar att endast en tredjedel av alla trafikanter håller hastigheten vid vägarbeten.

– I våra mätningar som genomförts på flera platser runtom i landet körde hela 71 procent av alla motorfordon mer än 10 km/h för fort förbi vägarbeten. Bland bilisterna körde 73 procent för fort medan siffran för lastbilar var något lägre, 63 procent. Detta är allvarligt, säger Tony Gunnarsson, sakkunnig trafiksäkerhet, Riksförbundet M Sverige.

Riksförbundet M Sverige vill nu se en skärpning både från bilisternas och myndigheternas sida. 

– Den stora underhållsskulden leder till att antalet vägarbeten kommer att behöva öka de kommande åren. Kunskapen hos bilisterna om vägarbetarnas utsatta situation behöver höjas samtidigt som myndigheter och entreprenörer i högre grad måste använda sig av åtgärder som trafikljus, bom eller lots vid vägarbeten, utöver omledning av trafik.

Riksförbundet M Sverige uppmanar svenska bilister att ta höjd för att det kan uppstå förseningar och att resorna kan ta längre tid än planerat på grund av vägarbeten.

– Kör försiktigt och följ hastighetsbegränsningarna när du passerar vägarbeten eller olycksplatser. Tänk på att inte utsätta vägarbetare eller utryckningspersonal för risker. Påbörja resan i god tid eftersom köer vid vägarbeten kan bidra till att restiden blir längre än vanligt, säger Tony Gunnarsson.

* I 1,4 procent av olyckorna omkom en person. I drygt 11 procent av olyckorna skadades någon svårt. I drygt en fjärdedel av de nästan 4 000 olyckorna skadades vägarbetare.

Undersökningen:

Fordon Håller hastighet 10–20 km/h mer 20–30 km/h mer
Bil 26,9 70,4 2,2
Lastbil 37,2 58,6 3,9
Buss 55,5 44,5 0
Motorcykel 42,9 57,1 0

 

Undersökningen bygger på 1 782 observationer av M Sveriges klubbar i Norrbotten, Skaraborg, Skåne Nordväst och Västerbotten. Länk till pressmeddelandet