Använd släta räcken på väg 541

2021-03-16

Idag har SMC skickat ett remissvar till Trafikverket som gäller väg 541 i Västerbotten som är en delsträcka i Umeåprojektet, en ringled runt Umeå. Trafikverket har redan beslutat om att mittseparera vägen och höja hastigheten till 100 km/t. SMC påtalar att Trafikverket kan minska skaderisken om oskyddade trafikanter som kör in i räcket genom att välja släta räcken utan utstickande delar samt placera det på ett säkert avstånd från körbanan. Eftersom man tidigare bytt ut vajerräcken mot betongräcken föreslår SMC att man väljer dessa även på väg 541.