Anmäl brister på väg!

2021-09-09

Många motorcyklister som är ute på vägarna hör av sig till SMC och berättar att det finns grus och andra hinder ute på vägarna. Alla som ser brister som kan leda till olyckor bör kontakta väghållaren. Det finns tydliga regler om hur länge grus får ligga på vägen och så länge gruset finns kvar ska vägar och gator skyltas.

Mer än var fjärde motorcyklist som skadas allvarligt i trafiken uppger att grus bidragit till olyckan då de kommer till sjukhus. Det är en mycket hög siffra och tyvärr sker vissa olyckor på grund av att entreprenören inte sopat bort gruset. Man har inte heller varningsskyltat.

Vad gäller?

På Trafikverkets vägar ska grus efter snabellagning vara borta inom 12- 24 timmar beroende på vägklass (vägklass avgörs av hur många fordon som kör på vägen).  Grus från försegling ska vara borta inom 6-48 timmar beroende på vägklass.  Vägar med grus från tankbeläggningar ska sopas tills allt grus är borta. Innan allt grus är borta ska varningsskyltar finnas uppe. 

Varningsskyltning

Vägmärkesförordningen säger tydligt att entreprenören måste varna för faror på väg, t ex stenskott eller hal vägbana så länge det finns grus på vägen. Varningsmärken ska vara uppsatta på det avstånd från faran som gör dem mest effektiva såväl på dagen som på natten. Om faran sträcker sig över en längre vägsträcka ska 
sträckans längd finnas angiven på en tilläggstavla. Om det behövs kan märket vara upprepat på lämpliga
avstånd. När gruset är borta kan varningsskyltarna tas ner. 

Mer information om Trafikverkets interna krav finns i  Trafikverkets Tekniska krav för arbete på väg, TRVK APV (TDOK 2012:86 version 4.0). Man säger t ex att trafikanter ska varnas i god tid så att de vet vad som väntar när de är framme vid arbetsplatsen. De varningsskyltar som ska använda är varning för slirig väg, varning för stenskott eller varning för vägarbete. Trafikverket klargör att varnings- och förbudsmärken ska upprepas efter varje korsning på den vägsträcka som berörs. Upprepningsmärken behövs inte efter utfarter från enskilda fastigheter, ägovägar, etc. Varningsmärken som behövs för långa sträckor ska upprepas efter 250 meter, om inte märket kompletteras med tilläggstavla T1 Vägsträckas längd.

Var anmäler jag brist på väg?

Trafikverket
Är det akuta fel, skador eller hinder som kräver omedelbar åtgärd så ringer du Trafikverket på  på telefon 0771-921 921. De har öppet dygnet runt, året om. Du kan också anmäla brist via e-post som då blir diarieförd och du får ett svar. 

Trafikverkets driftområde
Trafikverket har en mängd driftområden som sköts av olika entreprenörer. Du hittar alla på hemsidan. Om du anmält brist men inget händer kan du söka i kartan och hitta telefon till entreprenören som sköter ditt område. Driftområden

Appen Live Trafik
Trafikverket hade tidigare en funktion som hette vägrapportör. De hade en gemensam app där man kan anmäla fel och brister på vägarna. Även om Trafikverket inte längre marknadsför funktionen vägrapportör kan man ladda ner och använda appen och påtala brister till myndigheten. 

Kommuner
Är det en kommunal väg eller gata så kontaktar du kommunen via telefon eller e-post som du hittar på deras hemsidor.

Svedeas grusapp
I Svedeas grusapp kan du anmäla var det finns grus och varna andra hojåkare. 

 


Ser det ut så här när snabelbilen passerat och skyltar saknas? Då ska du anmäla till väghållaren. Om inget händer, ring direkt till entreprenören. 

 


Ser det ut så här och ingen sopar bort gruset? Då ska du anmäla till väghållaren.