Vägar med MC-förbud i Tyskland

2019-05-28

I Tyskland finns ett antal vägar där motorcyklar inte får köra. Det kan handla om totalförbud, förbud under helgerna, vissa veckodagar eller nattetid. Vägarna stängs efter begäran från boende och orsakerna är dels buller, dels höga hastigheter. Ska du köra i Tyskland kan det vara bra att veta var vägarna finns. Självklart är det viktigt att respektera boende genom att inte bullra i onödan eller köra i höga hastigheter i städer och byar - både i Sverige, Tyskland och andra länder.

Att vägar stängs för motorcyklar i Tyskland är inget nytt. Tyvärr har SMC fått höra att liknande förslag om att förbjuda motorcyklar lyfts i andra länder. Alla vi som kör MC har ett stort ansvar, dels vid val av ljuddämpare, dels genom hur vi kör i städer och byar. Alla älskar inte ljudet från motorcyklar.  

Uppgifterna på kartan har samlats in av SMC:s systerorganisationer med flera Tyskland; .(BVDM e.V., BU e.V., BIGS e.V., Motorrad). 

Länk till kartan. 

Excelfil med alla stängda vägar.