Svara på Femas enkät om ITS

2019-05-01

För fem år sedan genomförde Fema en enkätstudie om hur Europas knuttar ser på Intelligenta Transport System, ITS. Nu görs samma undersökning igen för att få veta hur motorcyklisterna ser på ny teknologi och vad hojåkare känner till om ITS. Enkäten är översatt till svenska. Enkäten är öppen 1 maj-1 juni 2019. SMC hoppas att många svenska MC-förare svarar!