Stockholms stad utreder MC i bussfiler

2019-06-05

Trafiknämnden i Stockholms stad beslutade i maj 2019 beslutades att man ska studera effekterna av att MC trafikerar i bussfiler innan man kan besluta om motorcyklar kan tillåtas på fler platser. Samtidigt ska man se hur busstrafiken påverkas av taxi. Idag är MC tillåten i 16 av totalt 249 bussfiler. Frågan hade lyfts av Mikael Valier (kd), Cecilia Brink (m) och Patrik Silverudd (l). SMC Stockholm har självklart erbjudit vårt stöd i utredningen. Trafikkontorets utredare har också bjudits in till mobilitetstestet som genomförs 17 juni från Vallentuna till Stockholms city. Då kommer bland annat två motorcyklar att delta där en kör i bussfil medan den andre kör i köerna. SMC Västra Götaland har också ansökt hos Länsstyrelsen om att få köra MC i bussfiler under en testperiod. SMC hoppas på att både kommuner och Trafikverket tillåter detta som är oerhört viktigt för vår säkerhet!