SMC välkomnar nya certifierade instruktörer!

2019-06-19

Varje år så examineras nya instruktörer inom SMC. De kommer från våra distrikt där de har gått som aspiranter. Examinationen skedde i Västerås av SMC:s examinations team. Samtidigt utbildade SMC nya examinatorer.

Aspiranterna som kom visade att de var duktiga på alla moment i den certifierade utbildningen som nu är grunden i alla SMC´s utbildningar. Det kördes i körgård, tränades på kurvteknik, bromsningar övningar utfördes och en skvätt grus-åka jobbade vi med under en intensiv helg. Aspiranterna förvandlades till certifierade instruktörer då de växte och visade goda kunskaper som många SMC kursdeltagare kommer att ha glädje av i framtiden. 

Är du intresserad av att jobba med vårat härliga gäng? Vi söker nya instruktörer och människor som vill jobba med oss i SMC.  

Foto Meltrockphoto MC.