SMC träffar infrastrukturministern igen

2019-04-25

I slutet av april bjöds SMC in till ett möte med infrastrukturminister Tomas Eneroth (s). Det var första träffen efter regeringsbildningen och syftet var att följa upp problem som SMC lyft tidigare. Relationer med Trafikverket, säkrare vägar, körkortsutbildning, fortbildning, internationella frågor och annat stod på programmet. Tomas Eneroth har tidigare kört motorcykel och är väl införstådd med vår verklighet. SMC ombads också inkomma med förslag till innehåll i MC-delen av den globala trafiksäkerhetskonferens som Sverige arrangerar i februari 2020.

Onsdagen 24 april blev en lång dag som i stort sett enbart handlade om trafiksäkerhet. Förutom det trevliga mötet med ministern arrangerade Trafikverket sin årliga resultatkonferens och redovisade den dystra olycksstatistiken för 2018. 14 myndigheter och utvalda företag och organisationer fick presentera en åtgärdsplan för 2019. SMC finns inte med bland dessa,

Då det gäller hur MC-säkerheten ska öka finns en del som handlar om att regelefterlevnaden ska öka bland MC-förarna. Det handlar alltså om att motorcyklister ska ha körkort, köra nyktra och drogfria, använda hjälm, inte köra på bakhjulet och hålla hastighetsgränserna. Denna del finns inte för någon annan trafikantgrupp vilket SMC påtalat är märkligt. Körkortslösa och rattfulla personer är ett problem bland samtliga motorfordonsförare.

För att vägarna ska bli säkrare ska nio miljarder satsas på fler mitträcken. Inga medel finns öronmärkta för säkrare räcken för MC vilket inte ens nämndes. Tvärtom föreslogs att mitträcken ska installeras i kurvor på det mindre vägarna vilket vore en katastrof för oss! Det är ju här 7 av 10 singelolyckor med dödlig utgång sker. Att sätta upp mitträcken kommer att öka antalet dödade och allvarligt skadade motorcyklister. 

Ordet hastighet var det som nämndes oftast under dagen. Hastigheten ska sänkas i tätort till 40 km/h. Alla vägar utan mittseparering ska sänkas till 80 km/h. Fler ATK-kameror ska sättas upp och fler poliser ska kontrollera hastighetsgränserna. 

Dagens höjdpunkt för SMC var mötet med infrastrukturminister Tomas Eneroth och hans medarbetare på det nya Infrastrukturdepartementet. 

Trafikverkets analys av utvecklingen 2018

Trafikverkets åtgärdsplan 2019.


Jesper Christensen och Maria Nordqvist från SMC träffade infrastrukturminister Tomas Eneroth(s) som tidigare kört MC och varit SMC-medlem. 

 


9 miljarder ska läggas på att bygga mitträcken på 120 mil väg för att minska antalet dödade och allvarligt skadade.


250 nya kameror ska installeras under 2019 för att sänka hastigheten och minska antalet dödade och skadade