SMC tar plats hos Allmänna reklamationsnämnden

2019-11-14

SMC är nu med på konsumenternas sida i ARN. Vår jurist Christian Paral har förordnats som ledamot och ska delta i ARN:s sammanträden. Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en svensk statlig förvaltningsmyndighet som opartiskt och kostnadsfritt prövar tvister mellan näringsidkare (företag) och konsumenter. Myndigheten sorterar under Finansdepartementet.

Läs mer om arn